Verwysings

  1. Stan, KB, Douglas, SM, Toegepaste Farmakologie, endokrinologie, 2011
  2. Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Effect of Methyl Testosterone Administration on Plasma Viskosity In Postmenopausal Women, PubMed Artikels, Online, 2002
  3. Rogerio, AL, menopouse en veroudering, Yen & Jaffe se Reproduktiewe Endokrinologie (Sewende Uitgawe), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, die effekte van 17a-methyltestosteroon, Metandrostenolone, en Nandrolone Decanoate op die Rat-Estrous-siklus, Fisiologie en Gedrag, 1997
  5. William, Llewellyn., Molekulêre Voeding, anabolics,2009
  6. Kickman, AT, Farmakologie van Anaboliese Steroïede, Britse Tydskrif van Farmakologie, PMC 2439524, Online, 2018